Wayan: Inget ci pidan Patung Bayi di Sakah bisa idup? (Inget kamu dulu Patung Bayi di Sakah bisa hidup?) Ketut: Oh ajan. Seken to nah? (Oh...